Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Dr. Vajon Imre kandidátus, nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár 2020. november 21-én, 92 éves korában.

Dr. Vajon Imre megemlékezés

"A tanárok örökké élnek azokban a szívekben, amiket megérintenek."

 

Az EKE TTK kar Biológiai Intézete és az Állattani Tanszék munkatársai, fájó szívvel, búcsúznak Dr. Vajon Imre kandidátus nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanártól, aki 2020. november. 21.-én 92 éves korában hunyt el.
Dr. Vajon Imre 1929. augusztus 28-án született Hernádnémetiben. A polgári iskola elvégzését követően az Miskolci Evangélikus Tanítóképzőben érettségizett 1949-ben. Ezt követően az Egri Pedagógiai Főiskolán szerzett biológia-kémia szakos tanári diplomát. 1951-ben nyert kinevezést az Egri Pedagógiai Főiskola állattani tanszékére, ahol gyakornokként kezdte meg oktató munkáját. 1964-ben doktorált a JATE TTK-n, 1979-májusában védte meg, kandidátusi disszertációját a Magyar Tudományos Akadémián.
Élete szorosan összefonódott az általános iskolai tanárképzéssel és az egri főiskoláéval. Összesen 50 évet töltött a tanári pályán, mely időszak alatt 20 éven át (1972-1991) tanszékvezetőként irányította, vezette és fejlesztette a Főiskola Állattani tanszékét. Oktató-nevelő munkájának eredményeként a biológia szakos tanárképzés országosan elismert szakemberévé vált. Az általa írt szakmai és módszertani tankönyvekből a biológia szakos hallgatók több generációja készült fel a tanári pályájára. Tudományos tevékenysége révén egyike volt azoknak kutatóknak, akik a rovarok ideganatómia vizsgálatainak metodikáját és ismeretanyagát hazánkban kidolgozták és megalapozták. Aranyoklevelét 2001-ben Gyémántdiplomáját 2011-ben vehette át.
Aktívan vett rész a város közéleti tevékenységében is, sokirányú elfoglaltsága mellett 22 évig vezette a Heves Megyei Művelődési Központban a középiskolások biológia szakkörét. Az Egri Fertálymesteri Testületnek 2000-től tagja.
Az EKE TTK kar Biológiai Intézete és az Állattani Tanszék munkatársai, volt kollégái, tanítványai, barátai és ismerősei emlékét megőrizve búcsúznak Dr. Vajon Imre tanszékvezetőtő professzortól.


Tisztelt Tanár Úr, Tanszékvezető Úr, Professzor Úr, kedves Imre bácsi, nyugodjon békében!


< Vissza