Magyar Tudomány Ünnepe 2019

Előadóülés jelenlegi és végzett diákjaink részvételével november 20. 10.00-13.00h d117 és d322-es terem

Program:

2019. november 20. d117-es terem

 

10.00-10.20
Az óriás koraidenevér (Nyctalus lasiopterus) aktuális helyzete Magyarországon
Estók Péter
Az óriás koraidenevér hazánk legritkább emlősfajai közé tartozik. Állományai csak az Északi-középhegység néhány részéről ismertek. Erdőlakó faj, élőhelyén igényli a jó szerkezetű, idős erdők,elsősorban bükkösök meglétét. Az elmúlt két évtizedben intenzívebbé váló, erdőlakó denevéreket célzó kutatások során a fajjal kapcsolatosan jelentős új adatok is keletkeztek, melyek a faj hazai állományának csökkenését valószínűsítik.

 

10.20-10.40
Az EEG aktivitás feladat-függő és egyéni jellemzői
Emri Zsuzsa és Antal Károly
A digitális jelfeldolgozását lehetővé tevő EEG készülékek elterjedésével az EEG alkalmazási spektruma nagymértékben bővült. Az olcsó hordozható készülékek megjelenésével az EEG nem orvosi alkalmazásai is megjelentek. Az EMOTIV EPOC EEG készülék is ilyen, mi ennek a készüléknek a pedagógiai alkalmazási lehetőségét vizsgáltuk meg.
Önkén jelentkező diákok EEG aktivitását rögzítettük különféle feladatok alatt: relaxáció (4 perc csukott szemmel), olvasás (képernyőn megjelenő 1 oldal szöveg) számolás (20 kétjegyű szám összeadását illetve kivonását tartalmazó műveleti sor). A hallgatóknak az olvasottakkal kapcsolatban kérdéseket kellett megválaszolniuk, és lejegyezniük a számolási feladat végeredményét. A mérést követően egy kérdőívben rögzítettük, hogy a hallgatók hogyan értékelték a feladatokat és saját teljesítményüket. A hallgatók EEG spektogramjai egyéni és feladat függő jellegzetességeket mutattak. Az egyes diákok aktivitási mintázata változott a fáradsággal és a stresszel. A relaxációs feladat alatti alfa aktivitás mértéke nem korrelált a hallgatóktól kapott visszajelzésekkel, és a regisztrált jelekből az olvasott szöveggel kapcsolatos válaszok helyességére nem lehetett következtetni. Az olvasás alatti alfa aktivitás függött attól, hogy a szöveg mennyire volt érdekes.
Összességében az olcsóbb EEG készülékekkel leginkább az alfa aktivitást vizsgálhatjuk, amely nyugalomban egyéni jellegzetességeket mutat, feladatok alatt pedig az irányított figyelem kimutatására használható.

 

Kávészünet

 

d322-es terem

11.00-11.15
A HCN csatornák, mint potenciális gyógyszercélpontok
Hoffer András
A szív illetve a különböző neuron populációk pacemaker aktivitásának kialakításában kitüntetett szerepe van a hiperpolarizációra aktiválódó ciklikus nukleotid-függő kation csatornáknak (HCN csatornák) Prominens típusai ennek a csatornacsaládnak a szív f árama és a talamikus sejtek h árama. Ezeket a csatornákat moduláló anyagok kardiológiai és neurológiai problémák kezelésében is terápiás jelentőségűek lehetnek, emiatt kiemelt fontosságú az újonnan előállított HCN csatorna ligandok tesztelése különböző modell sejtekben. Kísérleteinkben különböző sejt tenyészetekben vizsgáltuk manuális patch-clamp technikával egy újonnan kifejlesztett blokkoló hatását a HCN áramra.

 

11.15-11.30
Prefrontális kéreg szerepe a krónikus stresszre bekövetkező magatartásváltozásokban.

Dorottya Petö Soumee Bhattacharya, Abdallah Zayed, Cecile Vernochet, Sevil Duvarci, Torfi Sigurdsson, François Tronche, Sébastien Parnaudeau
Stressz hatására az állatokban és az emberben is fiziológiai változások mellett magatartási változások is kialakulnak. Kutatások sora mutatott rá, hogy a krónikus stressz kognitív leépüléshez vezethet emberben és rágcsálókban is. A kognitív leépülés hátterében a megemelkedett glükokortikoid szint áll, amely befolyásolja a prefrontális kéreg működését. Ez az a kéregrész, amelyhez többek között az érzelmi kontrollt, empátia képességét, szabályok felismerését és követését, illetve az új helyzetekhez történő alkalmazkodás képességét kapcsolhatjuk. A stressz okozta változást a glükokortikoidok közvetítik, amelyek hatása a prefrontális kéregben még nem teljesen tisztázott. Kutatásainkban a különböző prefrontális kérgi területekhez specifikusan kapcsolódó glükokortikoid hatásokat derítettük fel egerekben. Eredményeink alapján a krónikus glükokortikoid kezelés illetve a különböző típusú stressz hat az egyes interneuronpopulációk parvalbumin és calretinin expressziójára, és megváltoztatja a dorzális hippocampus - mediális prefrontális kéreg közötti kapcsolat elektrofiziológiai sajátosságait.

 

11.30-11.45
Élő állattól a képelemzésig
Sipos Klaudia
Az energiafelvétel szabályozásában a hipotalamusz különböző neuropeptidjei kitüntetett szerepet játszanak. Az egyes neuropeptidek táplálékfelvételre gyakorolt hatásának kiderítéséhez olyan génhiányos állatokat használnak, amelyekben egyetlen neuropeptid termelése sérült. Az ilyen állatokban az adott neuropeptid hiánya részben közvetlenül, részben pedig más peptideken keresztül befolyásolja az állat viselkedését, emiatt fontos ilyen egerekben nemcsak a kiütött gén termékének vizsgálata, hanem azzal a peptiddel kölcsönhatásban levő más peptidek koncentrációváltozásainak feltárása is. A mi vizsgálatainkban nesfatin KO egerekben nézzük, normál táplálékfelvétel és éheztetés mellett, a POMC szint változását fluorescensen jelölt metszeteken. A nesfatin a táplálékfelvételre gyakorolt hatása a jóllakottság érzet kiváltása, patkányban az aktív fázis alatti táplálékfelvételt csökkenti.

 

11.45-12.00
A hosszúszárnyú denevért érintő Lloviu filovírus járvány áttekintése és denevérpopulációk közötti potenciális terjedésének vizsgálata a Kárpát-medencében
Győrössy Dorottya
A fokozottan védett hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) állományok tömeges pusztulását okozó, az Ebola-vírus rokonságába tartozó LLoviu-filovírus újra felbukkant a 2000-es években, ezúttal Magyarországon is, ahol további elhullásokat okozott. Kutatásunk célja a magyar, a román és a szerb hosszúszárnyú denevér populációk közötti kapcsolatok tanulmányozása mikroszatellita lókuszok segítségével. Az északi-középhegységi populációk peremi jellegűek, így különösen sérülékenyek. Ahhoz, hogy a vírus esetleges állományok közötti terjedési esélyeit, kipusztult állományok pótlási lehetőségeit meg tudjuk alapozni, ismernünk kell a populációk közötti kapcsolatokat. Ezen útvonalak felderítése közvetlen segítséget nyújt a későbbi denevérvédelmi eljárások kidolgozásához, így a kolóniák stabilitásának és egészségének megőrzéséhez is.

 

12.00-12.15
Délkelet-ázsiai denevérek bioakusztikai vizsgálata
Szabadi Kriszta
Ismereteink a délkelet-ázsiai régió denevérfajainak taxonómiájáról, elterjedéséről és bioakusztikai sajátosságairól igen hiányosak, mely gátolja a természetvédelmi beavatkozásokat. A magyar expedíciók során felvett és az együttműködő partnerek által rögzített hangokból egy adatbázist építünk, ami alapját képezi a ChiroVox nevű weboldalnak és akusztikai vizsgálatainknak. A mérésekhez olyan programot alkalmazunk, amely ingyenesen hozzáférhető, könnyen alkalmazható, így mindenki számára elérhető. A ChiroVox oldalon mindenki számára elérhetőek lesznek a régióból származó hangok. A bioakusztikai elemzéseink eredményeit genetikai információkkal alátámasztva tervezzük publikálni. Mindkét téma azt a célt szolgálja, hogy a délkelet-ázsiai régióban is egyre elterjedtebbek legyenek az akusztikus módszerek, így több információval rendelkezzünk az egyes területek denevérfaunáját illetően.

 

12.15-12.30

Mézek invertáz enzim tartalmának mérésére alkalmas bioanalitikai módszer
fejlesztése.
Bajzát Judit, Bóka Beáta, Szalontai Helga

A méz ősidők óta ismert táplálékunk, amely kiváló étrendi tulajdonságokkal és egészségre gyakorolt kedvező hatással rendelkezik. E természetes élelmiszerben számos enzim is megtalálható, melyek közül az egyik legfontosabb az invertáz, ami a szacharózt glükózra és fruktózra bontja a nektár mézzé érése során. Az invertáz aktivitás a méz frissességét legjobban jellemző paraméter, mivel mézenzimek közül ez a hőre legérzékenyebb. Mennyiségéből az esetleges hőkezelés mellett a
mézhamisításról is nyerhetünk információt, mivel természetes körülmények között ez az enzim csak a méhek garatmirigy váladékából juthat a mézbe. Célunk az invertáz aktivitás mérésére olyan új, gyors analitikai módszer kidolgozása, ami a mézek minőségellenőrzése során alkalmazható. A kifejlesztés alatt álló bioanalitikai módszer egy mesterséges szubsztrát, a p-nitrofenil-α-D-glükopiranozid felhasználásán alapul. Az enzim hatására keletkező p-nitrofenol elektrokémiai méréséhez kisméretű szitanyomott grafit elektródokat (screen printed carbon, SPCE) és QuadStat 164 (eDAQ, USA) típusú potenciosztátot alkalmazunk.

 

Zárszó


< Vissza